Veel gestelde vragen (F.A.Q.)

Microsoft FAQ

De meest gestelde vragen en antwoorden

Als uw vraag niet in de FAQ voorkomt, kunt u altijd contact met ons op nemen! Bel 020 – 210 88 00.

De meest gestelde vragen (FAQ) m.b.t. overtollige Microsoft volume licenties.

Vraag: Wat is een FAQ?
Antwoord: In een F.A.Q. (frequently asked questions) tref je de veel gestelde vragen en natuurlijk de antwoorden aan.

Vraag: Zijn voor alle volumelicentie producten productcodes vereist? Nee. Voor sommige producten is geen productcode vereist.
Antwoord: 
In het VLSC wordt onder “Downloads en codes” weergegeven voor welke producten er een productcode vereist is. Wanneer u via uw overeenkomst toestemming hebt voor toegang tot een product dat een code vereist, wordt deze code weergegeven in het gedeelte ‘Downloads en codes’. Bron Microsoft

Vraag: Wat zijn productcodes?
Antwoord: Dankzij een Productcode kunt u het softwareproduct gebruiken waarvoor u een licentie hebt onder een specifiek volumelicentieprogramma. De productcodes die in het servicecentrum voor volumelicenties worden vermeld, mogen alleen worden gebruikt bij volumelicentieproducten en mogen uitsluitend door uw organisatie worden toegepast. Een OSA-code (onlineserviceactivering) is een type productcode. Dit is een verzilveringscode voor eenmalig gebruik voor het activeren van abonnementen op Microsoft Online Services. Bron Microsoft

Vraag: Hoe bepaalt Microsoft welke productcodes bij mijn overeenkomsten horen?
Antwoord:Volumelicentieproductcodes worden verstrekt bij elke licentie-id die wordt vermeld in uw Microsoft Relatiesamenvatting. U kunt over meerdere licentie-id’s beschikken:
– Klanten met een Select Plus-overeenkomst en klanten met een Enterprise Agreement (EA) ontvangen codes per productgroep (systemen, servers en toepassingen).
– Klanten met een Select-overeenkomst ontvangen productcodes per productgroep (systemen, servers en toepassingen) op basis van hun aankoopprognoses.
– Klanten met Open License of Open Value ontvangen relevante productcodes op basis van hun licentieaankopen.
Opmerking: alle klanten hebben het recht productcodes te gebruiken voor re-imaging en downgrades. Klanten met een Select Plus-overeenkomst, Enterprise Agreement (EA) en Select-overeenkomst krijgen beperkte evaluatierechten voor trainingen en voor het maken van back-ups.

Vraag: Wat houdt volumeactivering in?
Antwoord: Volumeactivering is een technologie voor productactivering die het eerst werd geïntroduceerd bij Windows Vista en Windows Server 2008. Hiermee kunnen volumelicentieklanten het activeringsproces zodanig automatiseren dat dit transparant is voor eindgebruikers.
Volumeactivering is alleen van toepassing op systemen die gedekt zijn door een volumelicentieprogramma en wordt alleen gebruikt als een hulpmiddel voor activering. Het houdt geen verband met licentiefacturering.
Volumeactivering biedt twee verschillende modellen om volumes te activeren. Een van beide of beide codetypes kunnen door dezelfde klant worden gebruikt om systemen in zijn organisatie te activeren:
– Key Management Service (KMS) Met KMS kunnen organisaties systemen binnen hun eigen netwerk activeren.
– Multiple Activation Key (MAK) Met MAK worden systemen eenmalig geactiveerd met gebruik van de gehoste activeringsservices van Microsoft.

Vraag: Wat is een licentie-id?
Antwoord: Een Licentie-id identificeert het programmaniveau waarop bestellingen kunnen worden geplaatst door een organisatie. Deze kan verwijzen naar een van het volgende:
– Enrollment (Enterprise- of Select-programma’s)
– Overeenkomst (Open Value-programma)
– Licentie (Open License-programma)
– Public Customer Number (PCN) (Select Plus-programma) Rechten en sitemachtigingen in de VLSC worden bepaald door de Licentie-id’s die beschikbaar zijn voor uw bedrijf of organisatie.
Het volgende schema geeft een overzicht van Microsoft Volumelicentieprogramma’s op niveau (MBSA, Programma en Bestel).
Licentie-id’s komen voor op het Bestelniveau (oranje). Bron Microsoft FAQ

Vraag: Wat is het Relatieoverzicht?
Antwoord: De Relatiesamenvatting geeft alle volumelicentieovereenkomsten en Open Licenses weer die horen bij uw VLSC-account. Samenvattingsgegevens zijn ingedeeld op licentie-id (licentieprogramma) en kunnen uitgevouwen worden voor meer informatie, waaronder hoofdovereenkomsten en een Microsoft Business and Services Agreement (MBSA). Klik voor toegang tot en het bekijken van de Relatiesamenvatting in de VLSC, op Licenties en klik vervolgens op Relatiesamenvatting.
Bron Microsoft FAQ

Vraag: Wat houdt volumeactivering in?
Antwoord: Volumeactivering is een technologie voor productactivering die het eerst werd geïntroduceerd bij Windows Vista en Windows Server 2008. Hiermee kunnen volumelicentieklanten het activeringsproces zodanig automatiseren dat dit transparant is voor eindgebruikers. Volumeactivering is alleen van toepassing op systemen die gedekt zijn door een volumelicentieprogramma en wordt alleen gebruikt als een hulpmiddel voor activering. Het houdt geen verband met licentiefacturering. Volumeactivering biedt twee verschillende modellen om volumes te activeren. Een van beide of beide codetypes kunnen door dezelfde klant worden gebruikt om systemen in zijn organisatie te activeren: – Key Management Service (KMS) Met KMS kunnen organisaties systemen binnen hun eigen netwerk activeren. – Multiple Activation Key (MAK) Met MAK worden systemen eenmalig geactiveerd met gebruik van de gehoste activeringsservices van Microsoft.

Een aantal licentie-id’s van mijn organisatie worden niet weergegeven in de Relatiesamenvatting. Waarom? Een licentie-id wordt alleen weergegeven in de Relatiesamenvatting als de aangemelde gebruiker toegang heeft gekregen om de details van de licentie-id te bekijken. Een machtiging om een specifieke licentie-id te bekijken voor uw organisatie kan op twee manieren worden verkregen: U bent aangegeven als contactpersoon voor de overeenkomsten in een wettig volumelicentieprogrammaformulier. Contactpersoontypes zijn onder andere eerste contactpersoon, berichtencorrespondent, contactpersoon voor online toegang, Software Assurance-manager, online services-manager of abonnementbeheerder. Een beheerder met toegang tot de overeenkomst(en) kent uw machtigingen toe.

Vraag: Welke soorten volume licenties zijn er?
Antwoord: Er zijn drie verschillende types van Microsoft licenties, die gebruikt worden aangeboden. Het gaat dan om: Open-, Select- en Enterprise-overeenkomsten.
Aanvullende kenmerken :
• het zijn enkel eeuwigdurende licenties
• de licenties zijn altijd volledig betaald
• de licenties zijn oorspronkelijk geleverd in de EU
• volume licenties zijn dan ook nog op te splitsen.

Vraag:Is er een risico verbonden aan gebruikte Microsoft licenties?
Antwoord: Nee, (Microsoft) volume licenties zijn niet aan slijtage onderhevig en ‘gebruikt’ is even goed als nieuwe volume licenties. De (Europese) jurisprudentie is duidelijk hierover. LicentiePro BV vindt zijn oorsprong in Duitsland en is ervaringsdeskundige.

Vraag: De overdrachtsbepalingen op mijn licentieovereenkomst verbieden overdracht of doorverkoop. Kan ik mijn licenties toch verkopen?
Antwoord: Het volgende uittreksel van het arrest van het HvJ-EU luidt…

77. … Hieruit volgt dat, uit hoofde van die bepaling en behoudens het bestaan van contractuele voorwaarden die een verdere overdracht verbieden, de betreffende rechthebbende niet langer bezwaar kan maken tegen de doorverkoop van die kopie.

Dus zelfs als de licentieovereenkomst de doorverkoop/overdracht van licenties beperkt of verbiedt, kan een softwareverkoper niet langer bezwaar tegen die doorverkoop of overdracht maken. In feite schuift de EU Softwarerichtlijn alle verbiedende overdrachtsclausules die in een softwarelicentieovereenkomst kunnen worden aangetroffen terzijde.

Vraag: Stuurt Microsoft een bevestiging van de overdracht?
Antwoord: Microsoft verstrekt geen bevestigingen van licentieoverdracht. Aangezien de overdracht tussen de vorige eigenaar en de licentieverkrijger plaatsvindt, is dit niet noodzakelijk. De Licentiemakelaar verstrekt alle nodige documentatie om wettig eigendom van de licenties te bewijzen in het geval van een SAM (Software Asset Management) audit. We sturen bovendien een kopie van het getekende Perpetual Licence Transfer formulier naar Microsoft om hen van de wijziging van eigendom op de hoogte te stellen.

Vraag: Kan ik licenties kopen als mijn bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is?
Antwoord: Nee. Het arrest van het HvJ-EU is alleen van toepassing op licenties die binnen de Europese Economische Ruimte worden gekocht en verkocht. LicentiePro BV verkoopt alleen licenties van binnen EU-rechtsgebieden en we voldoen hiermee aan alle andere regels en voorschriften met betrekking tot de software- en licentieovereenkomsten.

Vraag: Kan/mag Microsoft een licentieoverdracht afwijzen?
Antwoord: Volgens het arrest van het HvJ-EU, kan een rechthebbende zoals Microsoft zich niet verzetten tegen de doorverkoop van hun ‘gebruikte’ licenties, als de licenties legitiem aanvankelijk in de Europese Economische Ruimte zijn gekocht. Daarom heeft Microsoft niet de wettelijke bevoegdheid om een overdracht/doorverkoop binnen de Europese Economische Ruimte af te wijzen.

Staat uw vraag en antwoord (FAQ) er niet bij?

Image

Als u vragen heeft, of een vrijblijvende offerte wilt ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Telefoon: +31 (0)20 – 210 88 00
What’s app: +31 (0)6 24 25 03 04
E-mail: info@licentiepro.nl

Kunnen we u van dienst zijn?

Contactformulier

reCAPTCHA is required.