LicentiePro-Team

Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming voor de websites Trusted License, licentiepro BV en  en hun respectievelijke websites

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

LicentiePro BV
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Nederland
Tel .: 020-2108800
E-mail: info@licentiepro.nl
Websites: www.licentiepro.nl en shop.licentiepro.nl/

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een ​​goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin voorafgaande het verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens aan een wettelijke verplichting te voldoen nodig is, onder voorbehoud van ons bedrijf, aalmoezen. 6 par. 1 lit. c DSGVO als juridische basis.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of van een ander persoon de verwerking van persoonsgegevens datatype kunnen vereisen wordt gebruikt. 6 par. 1 lit. d DSGVO als juridische basis.

6, paragraaf 1 van het verwerken van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een ander te beschermen en niet de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen, de voormalige rente, is een soort .. Lit. f DSGVO als juridische basis voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Opslag kan verder worden gedaan, indien deze is verstrekt door de Europese of nationale wetgeving in de EU-wetgeving regelgeving, wet- en regelgeving, dat de persoon die verantwoordelijk regeren. Een blokkering of verwijdering van de gegevens gebeurt zelfs wanneer een door de genoemde normen gestelde bewaarperiode afloopt, behalve dat een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor een of een overeenkomst bestaat.

III. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

Browser type en browserversie
gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Het IP-adres wordt echter gewijzigd voordat het wordt opgeslagen, zodat het niet kan worden toegewezen aan een gebruiker, de laatste vier cijfers worden vervangen door willekeurige cijfers. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

2. Doel van de opslag

De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van foutanalyse.

3. Legitieme interesse

In de foutanalyse en daarmee de mogelijkheid behouden om onze website te gebruiken, is dit ook onze legitieme interesse in gegevensverwerking.

4. Opslagduur

Na 7 dagen worden de gegevens verwijderd.

5. Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lit. f DS-GMO.

6. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen tegenspraak van de kant van de gebruiker.

IV Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De website shop.licentiepro.nl en www.licentiepro.nl gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. Voor de werking van het winkelsysteem worden cookies ingesteld, die de artikelen in het winkelwagentje en log-in informatie opslaan.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO.

Voor zover het gebruik van het winkelsysteem dient ter voorbereiding, rechtvaardiging of uitvoering van een contractuele relatie, artikel 6 par. 1 lit. DSGVO verdere wettelijke basis voor het gebruik van cookies.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Inloggen, winkelwagen

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

In deze doeleinden en onze legitieme belangen 1 is de verwerking van persoonsgegevens in het kader van art. 6 lid. Lit. f DSGVO.

Voor zover de gebruiker voornemens is softwarelicenties aan te schaffen via onze webshop, is het gebruik van cookies een onmisbare technische voorwaarde voor het uitvoeren van het bestelproces.

4. Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken. Als u al items aan het winkelwagentje hebt toegevoegd, wordt dit geleegd door de cookies uit te schakelen.

Tenzij u de overdracht van cookies uit te schakelen of niet uitvoeren van de cookies zullen worden verwijderd na het einde van de browsersessie zonder uw betrokkenheid te verwijderen, soms onmiddellijk na, mede na een jaar.

V. Registratie

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Shop.licentiepro.nl aan de kant en www.licentiepro.nl bieden we gebruikers de mogelijkheid om te registreren, met vermelding van de persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

Aanhef, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, e-mailadres en – indien aangegeven – bedrijf.

Op het moment van registratie worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van de registratie opgeslagen.

Voor zover u goederen bestelt in het kader van het gebruik van de online winkel, dragen wij de opgegeven gegevens over naar ons goederenbeheersysteem.

1. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO. De rechtsgrond voor de verwerking van telefoon- en faxnummers is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Voor zover gegevens worden opgeslagen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is de rechtsgrondslag artikel 6 par. 1 lit. c DSGVO.

2. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is nodig om een ​​contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren. We hebben de naam, de bedrijfsnaam en het adres voor de levering van goederen nodig, voor het uitgeven van facturen in overeenstemming met § 14 Abs.2 UStG evenals voor juridische vervolging en garantie van gebreken.

De opslag van het telefoonnummer (s) en het faxnummer is om het contact te vergemakkelijken. Dit is ook ons ​​legitieme belang.

3. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Voor zover de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van facturen, slaan wij deze op in de facturen tot het verstrijken van de bewaarplicht overeenkomstig § 147 AO.

4. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt de verwijdering in de winkel zelf in het inloggedeelte onder het menupunt “Mijn account” uitvoeren met behulp van de opdracht “Klantaccount verwijderen”. Als – zoals beschreven voor paragraaf 1 – een overdracht van uw gegevens naar ons goederenbeheersysteem is uitgevoerd, resulteert het verwijderen van het account niet in het verwijderen van uw gegevens uit het goedereninformatiesysteem. U kunt op elk moment de opgeslagen gegevens over u wijzigen. Door op “Factuuradres wijzigen” te klikken, kunt u uw gegevens wijzigen. Voor verdere wijzigingen hebben wij een contactformulier klaar waarmee u ons kunt informeren over uw verzoek om te verwijderen of wijzigen.

Voor zover de gegevens aan een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen voldoen nodig zijn voortijdige verwijdering van gegevens is alleen mogelijk, tenzij er contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering.

VI. Acquisitie van softwarelicenties

Op de pagina licentiepro.nl bieden wij de mogelijkheid om softwarelicenties aan te schaffen. In het geval van het acquisitieproces slaan we bovendien de gegevens van de betreffende aankoop op, namelijk het type software, het type en het aantal licenties, de prijs voor uw gegevens die al tijdens het registratieproces zijn opgeslagen.

Voor zover u goederen bestelt in het kader van het gebruik van de online winkel, dragen wij de opgegeven gegevens over naar ons goederenbeheersysteem.

1. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO. Voor zover gegevens worden opgeslagen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is de rechtsgrondslag artikel 6 par. 1 lit. c DSGVO.

2. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is nodig om een ​​contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren. We hebben de naam, de bedrijfsnaam en het adres voor de levering van goederen nodig, voor het uitgeven van facturen in overeenstemming met § 14 Abs.2 UStG evenals voor juridische vervolging en garantie van gebreken.

De opslag van het telefoonnummer (s) en het faxnummer is om het contact te vergemakkelijken. Dit is ook ons ​​legitieme belang.

3. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Voor zover de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van facturen, slaan wij deze op in de facturen tot het verstrijken van de bewaarplicht overeenkomstig § 147 AO.

VII. Betalingsservice PayPal

1. Toepassingsgebied en onderwerp van gegevensverwerking

We hebben de onderdelen van PayPal van Goldschmiede-onlineshop.de geïntegreerd. De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken, zelfs voor gebruikers die geen PayPal-account hebben. Rekeningnummers of IBAN zijn niet beschikbaar bij PayPal, het account wordt beheerd via het e-mailadres.

PayPal staat het in- en uitstappen van online betalingen aan derden toe. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel “PayPal” selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Dit zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens nodig die in verband staan ​​met de respectieve bestelling.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO. Voorzover de overdracht voor fraudepreventie plaatsvindt, is de verdere rechtsgrondslag artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

4. Verder gebruik door PayPal

Aangezien PayPal de betalingsdienst aanbiedt ter uitvoering van een bestaande schuldrelatie tussen u en PayPal, verwerkt PayPal de verzonden gegevens voor eigen doeleinden als het verantwoordelijke kantoor. We hebben daarom geen invloed op het verdere gebruik door PayPal.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full .

VIII Externe betalingsdienstaanbieders

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wiens platforms gebruikers en we betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld met een link naar het privacybeleid,

Klarna ( https://www.klarna.com/de/datenschutz/ ),

Giropay ( https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/ ),

Visa ( https://www.visa.de/datenschutz ),

paydirekt ( https://www.paydirekt.de/agb/index.html ),

eps-overdracht ( https://www.eps-ueberweisung.at/ ).

In het kader van het aanbieden van betalingsdiensten door payment service providers om de inventaris gegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers en creditcardnummers, wachtwoorden, TAN en checksums, alsmede het contract, totalen en-ontvanger-gerelateerde informatie te verwerken. De informatie is vereist om de transacties te voltooien. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dat wil zeggen dat we geen rekening gerelateerde informatie of creditcard, maar alleen informatie met een bevestiging of Negativbeauskunftung van betaling te ontvangen. De gegevens kunnen door de betalingsdienstaanbieders worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

2. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de integratie van betalingsdiensten is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. b DSVGO.

3. Verwerkingsdoel

Het doel van de integratie van de betaaldiensten is het voldoen aan de betalingsverplichting van de contracten die in onze winkel zijn gesloten.

Als onderdeel van de uitvoering van contracten, stellen we de betalingsdienstaanbieders in op basis van artikel 6, lid 1, lit. b. DSGVO één. Overigens gebruiken wij externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen. Artikel 6 par. 1 lit. b. DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te bieden.

Voor de betalingstransacties zijn de bepalingen en voorwaarden en de privacykennisgevingen van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die beschikbaar zijn binnen de respectieve websites, of transactietoepassingen van toepassing. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en bewering van herroepingsrechten, informatie en andere betrokkenen.

IX. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op de website licentiepro.nl is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie realiseert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en berichttekst.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van registratie
Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

Om het contactformulier te beveiligen, hebben we de service reCAPTCHA geïmplementeerd. Voor informatie die via deze service wordt verwerkt, lees paragraaf XVI van deze verklaring.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is een aanvullende juridische basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. Dit omvat ook de vereiste legitieme interesse in de verwerking van de gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet doorgaan.

Het bezwaar kan bijvoorbeeld worden gemaakt door een e-mail te sturen of via ons contactformulier. In dit geval zullen we, tenzij we verplicht zijn om het gesprek bij wet te houden, alle persoonlijke gegevens verwijderen die zijn opgeslagen in de loop van het contact met u, inclusief het bezwaar.

X. ticketsysteem

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op de website licentiepro.nl is een ticketsysteem beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie realiseert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Naam, voornaam, e-mailadres, taal en berichttekst, en – indien opgegeven – telefoonnummer

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van registratie
In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de huidige status van het ticket te volgen. Hiervoor moet hij een account openen met de gegevens in deze sectie en inloggen met zijn e-mailadres en een wachtwoord naar eigen keuze.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als het contact gericht is op de uitvoering van een contract, is een aanvullende juridische basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. Dit omvat ook de vereiste legitieme interesse in de verwerking van de gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

De gegevens die worden verzonden tijdens de opening van de gebruikersaccount voor het ticketsysteem worden opgeslagen totdat de gebruiker de gebruikersaccount verwijdert.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet doorgaan.

Het bezwaar kan worden gemaakt door een e-mail te sturen. In dit geval zullen we, tenzij we verplicht zijn om het gesprek bij wet te houden, alle persoonlijke gegevens verwijderen die zijn opgeslagen in de loop van het contact met u, inclusief het bezwaar.

De gebruiker kan de gegevens die zijn verzonden tijdens de opening van de gebruikersaccount voor het ticketsysteem op elk moment verwijderen door het gebruikersaccount te verwijderen.

XI. Google Maps

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op de website licentiepro.nl we gebruik van Google Maps, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna: Google). Wanneer u de pagina opent, wordt uw IP-adres naar Google verzonden.

2. Juridische basis voor verwerking

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking is om routeplanning in te schakelen voor het geval u ons in onze operatiekamers wilt bezoeken.

4. Gebruik door Google

Voor het exacte gebruik van het IP-adres door Google, raadpleegt u het privacybeleid van Google, beschikbaar op

https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect .

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

5. Preventie / beëindiging van gegevensverzameling

Als u de site al hebt bezocht, kunt u verdere overdrachten naar Google vermijden door de site te verlaten.

6. Geschiktheidsbeslissing

Voor zover gegevens voor het gebruik van Google Maps worden overgedragen aan de VS, is de basis hiervoor het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 (C (2016) 4176) voor de bepalingen van de Privacy Shield-overeenkomst. Google heeft de Privacy Shield-voorschriften nageleefd, het certificaat is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

XII. reCAPTCHA

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op de website van licentiepro.nl gebruiken we de functie reCAPTCHA, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Wanneer u de pagina opent, wordt uw IP-adres naar Google verzonden.

2. Juridische basis voor verwerking

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Doel van de verwerking

De integratie van de service reCAPTCHA zorgt ervoor dat het voorbereide contactformulier wordt beheerd door een mens en niet automatisch wordt ingevuld en verzonden door een robot.

4. Gebruik door Google

Voor het exacte gebruik van het IP-adres door Google, raadpleegt u het privacybeleid van Google, beschikbaar op

https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect .

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

5. Preventie / beëindiging van gegevensverzameling

Als u de site al hebt bezocht, kunt u verdere overdrachten naar Google vermijden door de site te verlaten.

6. Geschiktheidsbeslissing

Voor zover gegevens over het gebruik van reCAPTCHA worden overgedragen aan de VS, is de basis hiervoor het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 (C (2016) 4176) voor de voorschriften van de Privacy Shield-overeenkomst. Google heeft de Privacy Shield-voorschriften nageleefd, het certificaat is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

XIII. Google Analytics

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website licentiepro.nl maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

2. Rechtsgrondslag

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Verwerkingsdoel

Het doel van de gegevensverwerking is om onze advertenties te optimaliseren en om ons webaanbod te verbeteren, in het bijzonder om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, om de oriëntatie voor bezoekers te vergemakkelijken. Dit is ook ons ​​legitieme belang.

4. Opslagduur

Sessies en campagnes stoppen na een bepaalde tijd. Standaard eindigen sessies na 30 minuten geen activiteit en campagnes na zes maanden. Campagnetime-out kan maximaal twee jaar duren. Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html voor meer informatie over servicevoorwaarden en privacy.

https://policies.google.com/

5. Oppositie / eliminatie, preventie

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit .

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

6. Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie ‘Oppositie met gegevensverzameling’.

7. Geschiktheidsbeslissing

In geschillen over het gebruik van Google Analytics-gegevens in de VS Dit is gebaseerd op de toereikendheid besluit van de Commissie over 2016/07/12 (C (2016) 4176) voor de bepalingen van de Privacy Shield overeenkomst. Google is onderworpen aan de bepalingen van de Privacy Shields worden, kan het certificaat hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

XIV Facebook-pixel

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken de Facebook-pixel (pixel voor bezoekersactie) op onze website voor bezoekersconversie. De service wordt beheerd door Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS). Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Zodat we de effectiviteit van Facebook-advertenties kunnen volgen voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dwz we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet.

Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en deze gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, volgens hun eigen beleid inzake gegevensgebruik: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer.

2. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO.

3. Doel van de verwerking

De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden te analyseren. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren en om gepersonaliseerde productaanbevelingen te maken. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van de gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en doorgegeven aan onze site. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door het veranderen van de instellingen van uw internet browser kunt uitschakelen of de overdracht van cookies te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

U kunt Facebook-pixels uitschakelen via instellingen in uw Facebook-profiel. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

XV. Google Remarketing

a) 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
We werken met Google LLC. (hierna “Google”) als onderdeel van de Google-remarketingdienst. Remarketing legt het gebruik van de gebruiker op onze website vast met het doel deze op andere websites aan te kunnen pakken met gepersonaliseerde productaanbevelingen. Voor dit doel worden het IP-adres en andere gebruikersgerelateerde inhoud zoals interessegebieden doorgestuurd naar Google.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens dient om gepersonaliseerde productaanbevelingen via andere websites te bezorgen. Dit omvat ook ons ​​legitieme belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. U heeft de mogelijkheid functie onder de volgende link om te schakelen: https://adssettings.google.de/anonymous?sig=ACi0TCh1FkfADFuiYMx0pfGR7ziSVcmxKuyp8Kz0LTF41h1ThwTSV1FnR3Or6vzYft6Gmx63xK1kiG24ovOmr9qo8LjKITEvJw&hl=de#display_optout

XVI. Trusted Shop-badge

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

Om onze Trusted Shops keurmerk en beoordelingen te zien, indien nodig, verzameld en aan de Trusted Shops producten voor de koper na een bestelling Trusted Shops Trust badge is opgenomen op deze website bieden. De Trust Badge en de geadverteerde diensten zijn een dienst van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. In het aanroepen van de Trust Kenteken van de webserver slaat automatisch een zogenaamde server log file, die als uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid data verzonden en de verzoekende provider (toegang tot de gegevens) en document retrieval. Deze toegangsgegevens worden niet binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek geëvalueerd en automatisch overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, als u hiermee hebt ingestemd, beslist u om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of bent u al geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

2. Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor de integratie van de Trusted Shop-badges is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Verwerkingsdoel

De integratie van de Trusted Shop-badge dient voor de optimale marketing van ons aanbod door uitdrukking te geven aan onze betrouwbaarheid bij de verwerking van contracten die via onze winkel zijn gesloten. Dit is ook ons ​​legitieme belang.

4. Duur van opslag

De toegangsgegevens worden niet binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek geëvalueerd en automatisch overschreven.

XVII. Google AdSense

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor het opnemen van advertenties. Google gebruikt zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die Google gebruikt om de computer van de gebruiker te identificeren en het gebruik van de website te analyseren. Daarnaast gebruikt Google kleine onzichtbare afbeeldingen (zogenaamde webbakens), waarmee Google klikken op de website en vergelijkbare informatie kan analyseren.

De informatie die wordt verzameld via cookies en webbakens wordt gedeeld met en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere opgeslagen gegevens.

2. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Verwerkingsdoel

Het gebruik van Google AdSense stelt ons in staat om advertenties van derden op onze website te integreren in overeenstemming met onze website en de interesses van onze gebruikers, waardoor onze website aantrekkelijker wordt. Dit omvat ook ons ​​legitieme belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4. Opslagduur / -vermijding

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website maximaal kunt gebruiken.

XVIII. Amazon Inloggen

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

Met Amazon-aanmelding kunt u uw Amazon-inloggegevens gebruiken om u aan te melden bij delen van onze website waarvoor registratie is vereist. Voorwaarde voor gebruik is een Amazon-account. In verband met het inlogproces zullen de volgende gegevens door Amazon aan ons worden verzonden.

2. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO.

3. Doel van de verwerking

De verwerking van persoonlijke gegevens stelt de gebruikers van onze website een ongecompliceerde manier van registratie / registratie in staat. In dit doel ligt ons legitieme belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

XIX Weblettertypen van Google

1. Inhoud en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van de uniforme uitstraling van fonts zogenaamde web fonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna: Google) zijn voorzien. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hier wordt een verbinding van de terminal van de gebruiker naar de server van Google komt, zodat het IP-adres van de gebruiker naar Google wordt overgebracht.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

2. Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

3. Verwerkingsdoel

Het doel van de gegevensverwerking is de presentatie van de inhoud op onze website met een consistent, aantrekkelijk lettertype voor een gebruiksvriendelijkere presentatie. Dit is ook ons ​​legitieme belang.

4. Voorkomen / beëindigen van gegevensverzameling

Als u de site al hebt bezocht, kunt u verdere overdrachten naar Google vermijden door de site te verlaten.

5. Geschiktheidsbeslissing

Voor zover gegevens voor het gebruik van Google Fonts worden overgedragen aan de VS, is de basis hiervoor het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 (C (2016) 4176) voor de voorschriften van de Privacy Shield-overeenkomst. Google heeft de Privacy Shield-voorschriften nageleefd, het certificaat is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

XX. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens worden verwerkt door u, bent u aangetast in de zin DSGVO en daar heb je de volgende rechten ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn niet bekendgemaakt of prijsgegeven;
de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van uw persoonlijke informatie kan verifiëren;
de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
de verantwoordelijke voor de verwerking heeft niet langer persoonsgegevens nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor uw redenen.
Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
U herroept uw ​​toestemming voor het verwerkingspareltje. Artikel 6 par. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.
Je bent een juweeltje. Artikel 21 lid 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u legt een edelsteen. Artikel 21 lid 2 DSGVO Oppositie tegen verwerking.
Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 GDPR.
b) informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG neemt het passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze zijn aangetast, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van openbaar belang uit te voeren of om de aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende officiële autoriteit uit te oefenen;
om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i en artikel 9 (3) GDPR;
voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89, lid 1 AVG, voorzover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, of
claims doen, uitoefenen of verdedigen.
5. Recht op informatie

Heb je het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking aangemeld, tenzij dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht aan de verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

de verwerking op een toestemming acc. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en
de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.
In dit recht uit te oefenen, heb je ook te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van de ene andere verantwoordelijke persoon die verantwoordelijk is, voor zover technisch haalbaar rechts. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

7. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van artikel 6 par. 1 lit. e of f DSGVO neemt een bezwaar; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

8. Recht om de verklaring inzake gegevensbeschermingverklaring in te trekken
Als u een toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming indient, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de controller,
is toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die wetgeving bevat adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, verlicht is. a of g DSGVO is van toepassing en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, de klager over de status en de resultaten van het bezwaar tot en met de mogelijkheid van een beroep op de rechter op grond van art. 78 DSGVO.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties voor ons bedrijf is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html .